Zapri
#EU4Citizens sl

Krepitev demokratične udeležbe, opolnomočenje državljanov in spodbujanje njihovega vključevanja v EU

Demokracije so odvisne od udeležbe svojih državljanov. Državljani EU vse bolj poznajo pravice, ki jim imajo kot državljani EU, in jih tudi uveljavljajo. Na primer, vse bolj uresničujejo svojo volilno pravico.

>80%

državljanov EU pozna svoje pravice, ki izhajajo iz državljanstva EU.

državljanov EU pozna svoje pravice, ki izhajajo iz državljanstva EU.
+5 p.p.

udeležba na volitvah v Evropski parlament leta 2019 se je glede na leto 2004 povečala (+5 p.p.) in je bila najvišja v 25 letih. Največ so prispevali mladi in tisti, ki so se volitev udeležilii prvič, ter ženske, ki so se volitev udeležile v večjem številu.

udeležba na volitvah v Evropski parlament leta 2019 se je glede na leto 2004 povečala (+5 p.p.) in je bila najvišja v 25 letih. Največ so prispevali mladi in tisti, ki so se volitev udeležilii prvič, ter ženske, ki so se volitev udeležile v večjem številu.

Vendar državljani EU menijo, da bi bilo potrebno narediti več, da bi bili bolje seznanjeni s pravicami, ki jih imajo kot državljani EU, na primer s kampanjami za ozaveščanje.


>60%

državljanov EU meni, kot je razvidno iz javnega posvetovanja o pravicah, ki izhajajo iz državljanstva EU 2020, da ni storjenega dovolj, da bi bili obveščeni o pravicah, ki izhajajo iz državljanstva EU.

Evropska komisija bo za spodbujanje demokratične udeležbe, opolnomočenja državljanov in spodbujanje vključevanja državljanov v EU sprejela naslednje ukrepe:

Lažje prosto gibanje in poenostavitve v vsakdanjem življenju

Prosto gibanje, ki državljanom EU omogoča, da živijo, delajo ali študirajo v kateri koli državi članici, je pravica, ki jo državljani EU najbolj cenijo.

13.3m

ocena števila državljanov EU, ki so uveljavili to pravico in se preselili v drugo državo članico.

ocena števila državljanov EU, ki so uveljavili to pravico in se preselili v drugo državo članico.
20%

vprašanih na javnem posvetovanju o državljanskih pravicah EU 2020 je v živelo v eni državi članici in delalo v drugi.

vprašanih na javnem posvetovanju o državljanskih pravicah EU 2020 je v živelo v eni državi članici in delalo v drugi.
>80%

državljanov EU je menilo, da prosto gibanje v EU na splošno koristi gospodarstvu njihove države.

državljanov EU je menilo, da prosto gibanje v EU na splošno koristi gospodarstvu njihove države.
3.7m

ocena števila državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu. Brexit pomembno vpliva na te državljane EU.

ocena števila državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu. Brexit pomembno vpliva na te državljane EU.

Selitev v tujino lahko še vedno prinaša številne pravne in upravne izzive. Evropska komisija bo reševanje teh vprašanj podprla z naslednjimi ukrepi:

Ali bi radi izvedeli več o prostem gibanju?

Zaščita in spodbujanje državljanstva EU

Državljanstvo EU in pravice, ki iz njega izhajajo, so simbol naše skupne evropske identitete in zavedanja, da vsi pripadamo skupnosti, ki temelji na načelih demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic.

Pomembno je spodbujati in varovati vrednote in celovitost državljanstva EU – da tega nič ne ogroža in da pravice niso omejene.

37%

državljanov EU meni, da so obveščeni o tem, kaj lahko storijo, če njihove državljanske pravice niso spoštovane.

državljanov EU meni, da so obveščeni o tem, kaj lahko storijo, če njihove državljanske pravice niso spoštovane.
+10m

ljudi je v zadnjih 3 desetletjih sodelovalo v programu Erasmus + (in njegovih predhodnih programih).Ta program ima pomembno vlogo pri spodbujanju državljanstva EU in skupnih vrednot.

ljudi je v zadnjih 3 desetletjih sodelovalo v programu Erasmus + (in njegovih  predhodnih programih).Ta program ima pomembno vlogo pri spodbujanju državljanstva EU in skupnih vrednot.

Evropska komisija bo sprejela naslednje ukrepe za spodbujanje in varstvo državljanstva EU:

Ali bi radi izvedeli več o zaščiti državljanstva EU?

Zaščita državljanov EU v Evropi in tujini, tudi med krizo/izrednimi razmerami

Pandemija COVID-19 je Evropejce prizadela na različne načine in razgalila ter še povečala obstoječe neenakosti v naši družbi. Pandemija COVID-19 je prav tako poudarila pomen solidarnosti med državami članicami in državljani.

7 m.

državljanov EU potuje v državo ali prebiva v državi, kjer nimajo dostopa do konzularne zaščite, kot jo zagotavlja njihova matična država.

državljanov EU potuje v državo ali prebiva v državi, kjer nimajo dostopa do konzularne zaščite, kot jo zagotavlja njihova matična država.
~90%

vprašanih na javnem posvetovanju o državljanskih pravicah EU 2020 je navedlo, da bi morale delegacije EU bolj dejavno sodelovati pri zagotavljanju pomoči državljanom EU brez predstavništva.

vprašanih na javnem posvetovanju o državljanskih pravicah EU 2020 je navedlo, da bi morale delegacije EU bolj dejavno sodelovati pri zagotavljanju pomoči državljanom EU brez predstavništva.
+600

tisoč evropskim državljanom, ki so jih prizadele omejitve potovanj zaradi Covida-19, se je lahko vrnilo domov. To je bil rezultat sodelovanja EU in njenih držav članic, kot ga še ni bilo.

tisoč evropskim državljanom, ki so jih prizadele omejitve potovanj zaradi Covida-19, se je lahko vrnilo domov. To je bil rezultat sodelovanja EU in njenih držav članic, kot ga še ni bilo.
70%

vprašanih na javnem posvetovanju o državljanskih pravicah EU 2020 so lahko do informacij o pandemiji prišli prek nacionalnih in evropskih institucij ali prek medijev.

vprašanih na javnem posvetovanju o državljanskih pravicah EU 2020 so lahko do informacij o pandemiji prišli prek nacionalnih in evropskih institucij ali prek medijev.

Evropska komisija bo sprejela naslednje ukrepe: