Luk
#EU4Citizens da

Styrkelse af den demokratiske deltagelse, styrkelse af borgernes indflydelse og fremme af inddragelsen af borgerne i EU

Demokratier afhænger af deres borgeres deltagelse. EU-borgere er i stigende grad opmærksomme på de rettigheder, som unionsborgerskabet giver dem, og de udnytter dem. For eksempel udnytter de i højere grad deres valgrettigheder.

>80%

af EU-borgere kender deres unionsborgerskabsrettigheder.

af EU-borgere kender deres unionsborgerskabsrettigheder.
+5 p.p.

stigning i deltagelse i Europa-parlamentsvalget i 2019 siden 2004. Valgdeltagelsen til Europa-Parlamentsvalget i 2019 var det højeste i 25 år, drevet af unge og førstegangsvælgere samt en øget deltagelse af kvinder.

stigning i deltagelse i Europa-parlamentsvalget i 2019 siden 2004. Valgdeltagelsen til Europa-Parlamentsvalget i 2019 var det højeste i 25 år, drevet af unge og førstegangsvælgere samt en øget deltagelse af kvinder.

EU-borgere mener imidlertid, at der bør gøres mere for at informere dem om deres unionsborgerskabsrettigheder fx via oplysningskampagner.


>60%

af EU-borgere mener ikke, at der gøres nok for at informere dem om deres unionsborgerskabsrettigheder ifølge den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020.

For at styrke demokrati, borgerindflydelse og integration, agter Europa-Kommissionen at træffe følgende tiltag:

Vil du gerne vide mere om demokrati, indflydelse og inklusion?

Fremme af den frie bevægelighed og forenkling af dagligdagen

Bevægelsesfriheden, der lader alle unionsborgere bo, arbejde eller studere i hvilket som helst medlemsland, er den mest værdsatte rettighed iblandt unionsborgere.

13.3M

skøn over antallet af EU-borgere, der har udøvet denne rettighed og er flyttet til en anden medlemsstat.

 skøn over antallet af EU-borgere, der har udøvet denne rettighed og er flyttet til en anden medlemsstat.
20%

af respondenterne til den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020 har boet i en medlemsstat og arbejdet i en anden.

af respondenterne til den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020 har boet i en medlemsstat og arbejdet i en anden.
>80%

af EU-borgere mente at den frie bevægelighed inden for EU samlet set gavner økonomien i deres land.

 af EU-borgere mente at den frie bevægelighed inden for EU samlet set gavner økonomien i deres land.
3.7M

skøn over EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige. Brexit har haft en betydelig indvirkning på disse EU-borgere.

skøn over EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige. Brexit har haft en betydelig indvirkning på disse EU-borgere.

Flytning til udlandet kan dog stadig medføre en række juridiske og administrative udfordringer. Europa-Kommissionen støtter medlemsstater og EU-borgere i at løse disse problemer ved at træffe følgende tiltag:

Vil du gerne vide mere om fri bevægelighed?

Beskytter og promoverer unionsborgerskabet

Unionsborgerskabet og dets tilknyttede rettigheder er et symbol på vores fælles europæiske identitet og viden om, at vi alle tilhører et samfund baseret på principperne om demokrati, retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder.

Beskyttelse og fremmelse af unionsborgerskabets værdier og integritet er af stor betydning og indebærer en garanti for, at statsborgerskaber ikke undermineres, og at rettigheder ikke begrænses.

37%

af EU-borgere føler sig informeret om deres handlemuligheder, når deres rettigheder som EU-borgere ikke respekteres.

af EU-borgere føler sig informeret om deres handlemuligheder, når deres rettigheder som EU-borgere ikke respekteres.
+10M

personer har deltaget i Erasmus+ (og dets forgængerprogrammer) i løbet af de sidste 3 årtier. Dette program spiller en vigtig rolle i promoveringen af unionsborgerskab og de fælles værdier.

personer har deltaget i Erasmus+ (og dets forgængerprogrammer) i løbet af de sidste 3 årtier. Dette program spiller en vigtig rolle i promoveringen af unionsborgerskab og de fælles værdier.

For at fremme og beskytte unionsborgerskabet agter Europa-Kommissionen at træffe følgende tiltag:

Vil du gerne vide mere om beskyttelse af unionsborgerskabet?

Beskyttelse af EU-borgere i og uden for Europa, herunder i krise- og nødsituationer.

Covid-19-pandemien har påvirket europæerne på forskellige måder samt fremhævet og forværret de eksisterende uligheder i vores samfund. Covid-19-pandemien har også understreget værdien af solidaritet mellem medlemsstater og borgere.

7M

EU-borgere rejser til eller bor i lande, hvor de ikke har adgang til konsulær beskyttelse fra deres hjemland.

EU-borgere rejser til eller bor i lande, hvor de ikke har adgang til konsulær beskyttelse fra deres hjemland.
~90%

af respondenterne til den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020 indikerede, at EU-delegationer skulle tage en mere aktiv rolle i at hjælpe ikke-repræsenterede EU-borgere.

af respondenterne til den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020 indikerede, at EU-delegationer skulle tage en mere aktiv rolle i at hjælpe ikke-repræsenterede EU-borgere.
+600

tusinde europæiske borgere ramt af Covid-19-rejserestriktioner blev bragt hjem i en koordineret indsats uden fortilfælde fra EU's og medlemsstaternes side.

tusinde europæiske borgere ramt af Covid-19-rejserestriktioner blev bragt hjem i en koordineret indsats uden fortilfælde fra EU's og medlemsstaternes side.
70%

af respondenterne til den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020 kunne finde de oplysninger, de havde brug for om pandemien via nationale institutioner og EU-institutioner eller gennem medierne.

 af respondenterne til den offentlige høring om unionsborgerskabsrettigheder i 2020 kunne finde de oplysninger, de havde brug for om pandemien via nationale institutioner og EU-institutioner eller gennem medierne.

Europa-Kommissionen agter at træffe følgende tiltag:

Vil du gerne vide mere om beskyttelse af EU-borgere i krisetid?