Konec
#EU4Citizens cs

Posílení demokratické účasti, posílení postavení občanů a podpora začleňování občanů v EU

Demokratické režimy závisí na účasti svých občanů. Občané EU si stále více uvědomují svá práva vyplývající z občanství EU a stále více je využívají. Například dochází k častějšímu využití volebních práv.

>80%

občanů EU zná svá práva vyplývající z občanství EU.

občanů EU zná svá práva vyplývající z občanství EU.
+5 proc.

vyšší účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 v porovnání s rokem 2004. V roce 2019 byla účast ve volbách do Evropského parlamentu nejvyšší za posledních 25 let, o což se zasloužili hlavně mladí voliči a prvovoliči, vyšší byla také účast žen.

vyšší účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 v porovnání s rokem 2004. V roce 2019 byla účast ve volbách do Evropského parlamentu nejvyšší za posledních 25 let, o což se zasloužili hlavně mladí voliči a prvovoliči, vyšší byla také účast žen.

Občané EU se však domnívají, že je třeba lépe informovat o právech vyplývajících z občanství EU, například prostřednictvím osvětových kampaní.


>60%

občanů EU si podle veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 myslí, že není vyvíjeno dostatečné úsilí o informovanosti o právech občanů EU.

V rámci posílení demokracie, postavení občanů a integrace se Evropská komise rozhodla přijmout tato opatření:

Usnadnění volného pohybu a zjednodušení každodenního života

Svoboda pohybu, která umožňuje každému občanovi EU žít, pracovat či studovat v libovolném členském státě, je nejcennějším právem občanů EU.

13.3m

občanů EU využilo toto právo a přestěhovalo se do jiného členského státu.

občanů EU využilo toto právo a přestěhovalo se do jiného členského státu.
20%

respondentů veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 žilo v jiném členském státě, než ve kterém pracovalo.

respondentů veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 žilo v jiném členském státě, než ve kterém pracovalo.
>80%

občanů EU se vyjádřilo, že volný pohyb v rámci EU přináší ekonomice jejich země celkové výhody.

občanů EU se vyjádřilo, že volný pohyb v rámci EU přináší ekonomice jejich země celkové výhody.
3.7m

občanů EU žije ve Spojeném království. Brexit má významný dopad na tyto občany EU.

občanů EU žije ve Spojeném království. Brexit má významný dopad na tyto občany EU.

Stěhování do zahraničí s sebou však stále nese řadu právních a administrativních výzev. Evropská komise pomáhá členským státům a občanům EU řešit tyto problémy přijetím těchto opatření:

Chcete se dozvědět více o volném pohybu?

Ochrana a podpora občanství EU

Občanství EU a s ním spojená práva jsou symbolem naší sdílené evropské identity a vědomí, že jsme všichni součástí komunity vybudované na principech demokracie, právního státu a dodržování základních práv.

Podpora a ochrana hodnot a integrity občanství EU má velký význam – a to včetně zajištění toho, aby občanství nebylo nijak narušováno nebo práva omezována.

37%

občanů EU se domnívalo, že jsou informováni o tom, co mohou dělat, pokud nejsou jejich občanská práva EU respektována.

občanů EU se domnívalo, že jsou informováni o tom, co mohou dělat, pokud nejsou jejich občanská práva EU respektována.
+10M

lidí se během posledních 30 let účastnilo programu Erasmus+ (a předchozích programů). Tento program hraje důležitou roli při propagaci občanství a společných hodnot EU.

lidí se během posledních 30 let účastnilo programu Erasmus+ (a předchozích programů). Tento program hraje důležitou roli při propagaci občanství a společných hodnot EU.

Evropská komise přijme na podporu a ochranu občanství EU tato opatření:

Chcete se dozvědět více o ochraně občanství EU?

Ochrana občanů EU v Evropě i v zahraničí, a to i v krizových/mimořádných situacích.

Pandemie COVID-19 zasáhla Evropany různými způsoby a zdůraznila a prohloubila stávající nerovnosti v naší společnosti. Tato pandemie také zdůraznila hodnotu solidarity mezi členskými státy a občany.

7M

občanů EU cestuje nebo žije v zemích, v nichž nemají přístup ke konzulární ochraně poskytované jejich domovskou zemí.

 občanů EU cestuje nebo žije v zemích, v nichž nemají přístup ke konzulární ochraně poskytované jejich domovskou zemí.
~90%

respondentů veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 uvedlo, že zastoupení EU by měla aktivněji pomáhat občanům EU, kteří v dané zemi nemají velvyslanectví nebo konzulát.

respondentů veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 uvedlo, že zastoupení EU by měla aktivněji pomáhat občanům EU, kteří v dané zemi nemají velvyslanectví nebo konzulát.
+600

tisíc evropských občanů zasažených cestovními omezeními, jež souvisejí s onemocněním COVID-19, se dostalo domů díky mimořádné spolupráci EU a jejích členských států.

tisíc evropských občanů zasažených cestovními omezeními, jež souvisejí s onemocněním COVID-19, se dostalo domů díky mimořádné spolupráci EU a jejích členských států.
70%

respondentů veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 se dostalo k potřebným informacím o pandemii prostřednictvím vnitrostátních orgánů a orgánů EU, případně médií.

respondentů veřejné konzultace o občanských právech EU v roce 2020 se dostalo k potřebným informacím o pandemii prostřednictvím vnitrostátních orgánů a orgánů EU, případně médií.

Evropská komise přijme tato opatření

Chcete se dozvědět více o ochraně občanů EU v době krize?