Bezárás
#EU4Citizens hu

A demokratikus részvétel erősítése, a polgárok szerepvállalásának ösztönzése és fokozottabb bevonásuk az EU ügyeibe

A demokráciák lényege a polgárok aktív részvétele. Az Unió polgárai egyre jobban ismerik az uniós polgárságból eredő jogaikat és élnek is velük. Egyre gyakrabban élnek például választójogukkal.

>80%

az uniós polgároknak tisztában van az uniós polgárságából eredő jogaival.

az uniós polgároknak tisztában van az uniós polgárságából eredő jogaival.
+5 szp.

2019-ben ennyivel volt magasabb a részvétel az európai választásokon, mint 2004 óta bármikor. A 2019-es EP-választásokon mérték az utóbbi 25 év legmagasabb részvételi arányát, a fiatal első szavazóknak és a nők aktívabb részvételének köszönhetően.

2019-ben ennyivel volt magasabb a részvétel az európai választásokon, mint 2004 óta bármikor. A 2019-es EP-választásokon mérték az utóbbi 25 év legmagasabb részvételi arányát, a fiatal első szavazóknak és a nők aktívabb részvételének köszönhetően.

Az uniós polgárok mégis szeretnének több információt kapni – például tájékoztatási kampányok révén – az uniós polgárságból eredő jogaikról.


>60%-a

az uniós polgároknak több tájékoztatást igényelne az uniós polgársággal kapcsolatos jogairól – mutatott rá 2020-ban egy erről szóló nyilvános konzultáció.

A demokrácia, a polgárok szerepének erősítése és az integráció erősítése érdekében az Európai Bizottság a következő intézkedéseket tervezi:

A szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának és a polgárok mindennapjainak megkönnyítése

Az uniós polgárok legnagyobb becsben a szabad mozgáshoz való jogot tartják, amely mindegyikük számára lehetővé teszi, hogy bármelyik tagállamban éljen, dolgozzon vagy tanuljon.

13,3 M-ra

becsülik azon uniós polgárok számát, akik éltek ezzel a jogukkal, és egy másik tagállamba költöztek.

becsülik azon uniós polgárok számát, akik éltek ezzel a jogukkal, és egy másik tagállamba költöztek.
20%-a

az uniós polgársággal kapcsolatos jogokról szóló 2020-as nyilvános konzultáció válaszadóinak már élt az egyik tagállamban és dolgozott egy másikban.

az uniós polgársággal kapcsolatos jogokról szóló 2020-as nyilvános konzultáció válaszadóinak már élt az egyik tagállamban és dolgozott egy másikban.
>80%-a

az uniós polgároknak összességében hasznosnak érzi az EU-n belüli szabad mozgást hazája gazdasága számára.

az uniós polgároknak összességében hasznosnak érzi az EU-n belüli szabad mozgást hazája gazdasága számára.
3,7 M-ra

becsülhető az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok száma. Az ő életükre jelentős hatást gyakorolt a Brexit.

becsülhető az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok száma. Az ő életükre jelentős hatást gyakorolt a Brexit.

A külföldre költözés azonban még mindig számos jogi és adminisztratív nehézséggel járhat. Az Európai Bizottság a következő intézkedésekkel támogatja a tagállamokat és az uniós polgárokat e problémák leküzdésében:

Szeretne többet megtudni a szabad mozgásról?

Az uniós polgárság védelme és népszerűsítése

Az uniós polgárság és az ahhoz kapcsolódó jogok közös európai identitásunkat jelképezik és tudatosítják bennünk, hogy mindannyian egy olyan közösséghez tartozunk, amely a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul.

Fontos feladat támogatni és védeni az uniós polgárság értékeit és integritását – ügyelve például arra, hogy ne kerülhessen veszélybe a polgárság lényege, és ne csorbulhassanak a jogaink.

37%-a

az uniós polgároknak tájékozottnak érzi magát arról, hogy mit tehet, ha nem tartják tiszteletben az uniós polgárként őt megillető jogokat.

az uniós polgároknak tájékozottnak érzi magát arról, hogy mit tehet, ha nem tartják tiszteletben az uniós polgárként őt megillető jogokat.
+10M

fő vett részt az előző 3 évtizedben az Erasmus+ programban (és annak elődprogramjaiban).

fő vett részt az előző 3 évtizedben az Erasmus+ programban (és annak elődprogramjaiban).

Az Európai Bizottság a következő intézkedéseket tervezi az uniós polgárság népszerűsítése és védelme érdekében:

Szeretne többet megtudni az uniós polgárság védelméről?

Az uniós polgárok védelme Európában és az EU-n kívül, válság/vészhelyzet idején is

A Covid19-világjárvány nem egyformán érintette az európaiakat, rávilágított a társadalmi egyenlőtlenségekre, és még súlyosbította is őket. Felhívta ugyanakkor a figyelmet a tagállamok és a polgárok közötti szolidaritás értékére is.

7M

uniós polgár utazik vagy él olyan országokban, ahol nem jut hozzá a hazája által biztosított konzuli védelemhez.

uniós polgár utazik vagy él olyan országokban, ahol nem jut hozzá a hazája által biztosított konzuli védelemhez.
~90%-a

véli úgy az uniós polgársággal kapcsolatos jogokról szóló 2020-as nyilvános konzultáció válaszadóinak, hogy az uniós képviseleteknek aktívabb szerepet kellene vállalniuk a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok megsegítésében.

véli úgy az uniós polgársággal kapcsolatos jogokról szóló 2020-as nyilvános konzultáció válaszadóinak, hogy az uniós képviseleteknek aktívabb szerepet kellene vállalniuk a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok megsegítésében.
+600

ezer olyan európai polgár hazaútját szervezték meg az EU és tagállamai példás összefogással, akit a Covid19-járvánnyal kapcsolatos utazási korlátozások sújtottak.

ezer olyan európai polgár hazaútját szervezték meg az EU és tagállamai példás összefogással, akit a Covid19-járvánnyal kapcsolatos utazási korlátozások sújtottak.
70%-a

az uniós polgársággal kapcsolatos jogokról szóló 2020-as nyilvános konzultáció válaszadóinak hozzá tudott jutni a pandémiával kapcsolatos információkhoz a nemzeti és az uniós intézményeken keresztül.

az uniós polgársággal kapcsolatos jogokról szóló 2020-as nyilvános konzultáció válaszadóinak hozzá tudott jutni a pandémiával kapcsolatos információkhoz a nemzeti és az uniós intézményeken keresztül.

Az Európai Bizottság a következő intézkedéseket tervezi: