Zatvori
#EU4Citizens hr

Jačanje demokratskog sudjelovanja, jačanje položaja građana i poticanje uključivanja građana u EU

Demokratska društva ovise o sudjelovanju građana.Građani EU-a sve su više svjesni prava koja dobivaju građanstvom u EU-u i koriste se njima. Primjerice sve se više koriste svojim biračkim pravima.

>80%

građana EU-a poznaje svoja prava koja proizlaze iz građanstva EU-a.

građana EU-a poznaje svoja prava koja proizlaze iz građanstva EU-a.
+5 p.b.

povećanje je sudjelovanja na izborima 2019. za Europski parlament od 2004. Izlaznost glasača na izbore za Europski parlament 2019. bila je najveća u 25 godina zbog mladih glasača i onih koji glasaju prvi put, uz sve veće sudjelovanje žena.

povećanje je sudjelovanja na izborima 2019. za Europski parlament od 2004. Izlaznost glasača na izbore za Europski parlament 2019. bila je najveća u 25 godina zbog mladih glasača i onih koji glasaju prvi put, uz sve veće sudjelovanje žena.

No građani EU-a vjeruju da je potrebno učiniti više da ih se informira o njihovim pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a, primjerice, putem kampanja za podizanje svijesti.


>60%

građana EU-a smatra kako se ne čini dovoljno da ih se informira o njihovim pravima u skladu s javnim savjetovanjem o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020.

Da bi se ojačala demokracija, položaj i uključivanje građana, Europska komisija poduzet će sljedeće mjere:

Olakšavanje ostvarivanja prava na slobodnokretanje i pojednostavnjenje svakodnevnog života

Sloboda kretanja, koja omogućuje svakom građaninu EU-a da živi, radi ili studira u bilo kojoj državi članici, pravo je koje građani EU-a najviše cijene.

13,3M

procjena je broja građana EU-a koji su iskoristili ovo pravo i preselili se u drugu državu članicu.

procjena je broja građana EU-a koji su iskoristili ovo pravo i preselili se u drugu državu članicu.
20%

ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020. živjelo je u jednoj državi članici, a radilo u drugoj.

ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020. živjelo je u jednoj državi članici, a radilo u drugoj.
>80%

građana EU-a smatralo je da slobodno kretanje unutar EU-a općenito koristi gospodarstvu njihovih zemalja.

građana EU-a smatralo je da slobodno kretanje unutar EU-a općenito koristi gospodarstvu njihovih zemalja.
3,7M

procjena je građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini. Brexit je imao značajan utjecaj na ove građane EU-a.

procjena je građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini. Brexit je imao značajan utjecaj na ove građane EU-a.

No selidba u inozemstvo može dovesti do brojnih pravnih i administrativnih izazova. Europska komisija podupire države članice i građane EU-a prilikom rješavanja ovih pitanja poduzimajući sljedeće mjere:

Želite li naučiti više o slobodnom kretanju?

Zaštita i promicanje građanstva EU-a

Građanstvo EU-a i povezana prava simbol su našega zajedničkog europskog identiteta i spoznaje da svi pripadamo zajednici koja se temelji na demokraciji, vladavini prava i poštovanju temeljnih prava.

Promicanje i zaštita vrijednosti i integriteta građanstva EU-a vrlo je važno – to uključuje osiguravanje da se građanstvo ne narušava ili da se prava ne ograničavaju.

37%

građana EU-a osjeća se informirano o tome što mogu napraviti kada se ne poštuju njihova prava kao građana EU-a.

građana EU-a osjeća se informirano o tome što mogu napraviti kada se ne poštuju njihova prava kao građana EU-a.
+10M

ljudi sudjelovalo je u programu Erasmus+ (i programima koji su mu prethodili) tijekom posljednja 3 desetljeća. Ovaj program igra važan dio u promicanju građanstva EU-a i zajedničkih vrijednosti.

ljudi sudjelovalo je u programu Erasmus+ (i programima koji su mu prethodili) tijekom posljednja 3 desetljeća. Ovaj program igra važan dio u promicanju građanstva EU-a i zajedničkih vrijednosti.

Europska komisija poduzet će sljedeće mjere radi promicanja i zaštite građanstva EU-a:

Želite li doznati više o zaštiti građanstva EU-a?

Zaštita građana EU-a u Europi i inozemstvu, među ostalim u kriznim vremenima/hitnim situacijama

Pandemija bolesti COVID-19 utjecala je na Europljane na različite načine te je istaknula i pogoršala postojeće nejednakosti u društvu. Zbog pandemije bolesti COVID-19 također je došla do izražaja vrijednost solidarnosti među državama članicama i građanima.

7M

građana EU-a putuje u zemlje ili živi u zemljama u kojima nemaju pristup konzularnoj zaštiti koju omogućuje njihova domovina.

građana EU-a putuje u zemlje ili živi u zemljama u kojima nemaju pristup konzularnoj zaštiti koju omogućuje njihova domovina.
~90%

ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020. navelo je da delegacije EU-a trebaju imati aktivniju ulogu u pomaganju građanima EU-a bez predstavništva.

ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020. navelo je da delegacije EU-a trebaju imati aktivniju ulogu u pomaganju građanima EU-a bez predstavništva.
+600

tisuća građana pogođenih ograničenjima putovanja zbog bolesti COVID-19 vraćeno je kući u koordinacijskom postupku EU-a i država članica koji nema presedana.

tisuća građana pogođenih ograničenjima putovanja zbog bolesti COVID-19 vraćeno je kući u koordinacijskom postupku EU-a i država članica koji nema presedana.
70%

ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020. moglo je pronaći informacije koje su trebali o pandemiji putem nacionalnih i EU institucija ili putem medija.

ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a 2020. moglo je pronaći informacije koje su trebali o pandemiji putem nacionalnih i EU institucija ili putem medija.

Europska komisija poduzet će sljedeće mjere: