Aizvērt
#EU4Citizens lv

Demokrātiskās līdzdalības stiprināšana, pilsoņu iespēju paplašināšana un pilsoņu iekļaušanas sekmēšana ES

Demokrātijas pamatā ir pilsoņu līdzdalība. ES pilsoņi arvien vairāk apzinās tiesības, kas tiem piešķirtas līdz ar ES pilsonību, un viņi tās izmanto. Piemēram, viņi aizvien aktīvāk izmanto vēlēšanu tiesības.

>80%

ES pilsoņu zina savas ES pilsoņa tiesības.

ES pilsoņu zina savas ES pilsoņa tiesības.
+5 p.p.

līdzdalības pieaugums 2019. gada ES Parlamenta vēlēšanās, salīdzinot ar 2004. gada vēlēšanām. Pilsoņu līdzdalība 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās bija augstākā 25 gados, un to veicināja jaunie un pirmreizējie balsotāji un biežāka sieviešu dalība.

līdzdalības pieaugums 2019. gada ES Parlamenta vēlēšanās, salīdzinot ar 2004. gada vēlēšanām. Pilsoņu līdzdalība 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās bija augstākā 25 gados, un to veicināja jaunie un pirmreizējie balsotāji un biežāka sieviešu dalība.

Taču ES pilsoņi uzskata, ka viņi par ES pilsoņu tiesībām būtu jāinformē aktīvāk, piemēram, izmantojot informatīvās kampaņas.


>60%

ES pilsoņu uzskata, ka netiek darīts pietiekami, lai viņus informētu par ES pilsoņu tiesībām; tas atklājās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām.

Lai stiprinātu demokrātiju, paplašinātu pilsoņu iespējas un integrāciju, Eiropas Komisija veiks šādas darbības:

Brīvas pārvietošanās atvieglošana un ikdienas dzīves vienkāršošana

Brīva pārvietošanās, kas ļauj ikvienam ES pilsonim dzīvot, strādāt vai mācīties jebkurā dalībvalstī, ir viena no tiesībām, ko ES pilsoņi novērtē visaugstāk.

13.3 milj.

aptuvenais ES pilsoņu skaits, kuri ir izmantojuši šīs tiesības un ir pārvākušies uz citu dalībvalsti.

aptuvenais ES pilsoņu skaits, kuri ir izmantojuši šīs tiesības un ir pārvākušies uz citu dalībvalsti.
20%

respondentu, kas piedalījās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām, ir dzīvojuši vienā dalībvalstī, bet strādājuši citā.

respondentu, kas piedalījās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām, ir dzīvojuši vienā dalībvalstī, bet strādājuši citā.
>80%

ES pilsoņu uzskata, ka brīva pārvietošanās ES robežās sniedz labumus viņu mītnes valsts ekonomikai.

ES pilsoņu uzskata, ka brīva pārvietošanās ES robežās sniedz labumus viņu mītnes valsts ekonomikai.
3.7 milj.

aptuvenais Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu skaits. Šos ES pilsoņus būtiski ietekmēja Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES jeb tā saucamais Breksits.

aptuvenais Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu skaits. Šos ES pilsoņus būtiski ietekmēja Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES jeb tā saucamais Breksits.

Taču pārvākšanās uz ārvalstīm joprojām var radīt dažādus juridiskus un administratīvus šķēršļus. Eiropas Komisija atbalsta dalībvalstis un ES pilsoņus, risinot šīs problēmas un veicot šādus pasākumus:

Vai vēlaties uzzināt vairāk par brīvu pārvietošanos?

ES pilsonības aizsardzība un atbalstīšana

ES pilsonība un ar to saistītās tiesības ir mūsu kopīgās Eiropas identitātes simbols un apziņa, ka mēs visi piederam pie kopienas, kuras pamatā ir demokrātijas un tiesiskas valsts pamatprincipu un fundamentālo tiesību ievērošana.

Ir svarīgi atbalstīt un aizsargāt ES pilsonības vērtības un integritāti, tostarp nodrošinot, ka pilsonība netiek apdraudēta un tiesības netiek ierobežotas.

37%

ES pilsoņu uzskata, ka ir informēti par to, kā viņi var rīkoties, ja viņu kā ES pilsoņu tiesības netiek ievērotas.

ES pilsoņu uzskata, ka ir informēti par to, kā viņi var rīkoties, ja viņu kā ES pilsoņu tiesības netiek ievērotas.
+10 milj.

cilvēku ir piedalījušies “Erasmus+” programmā (un iepriekšējās tamlīdzīgās programmās) pēdējās trīs desmitgadēs.  Šai programmai ir nozīmīga loma ES pilsonības un kopīgu vērtību stiprināšanā.

cilvēku ir piedalījušies “Erasmus+” programmā (un iepriekšējās tamlīdzīgās programmās) pēdējās trīs desmitgadēs.  Šai programmai ir nozīmīga loma ES pilsonības un kopīgu vērtību stiprināšanā.

Eiropas Komisija veiks šādus pasākumus, lai veicinātu un aizsargātu ES pilsonību:

Vai vēlaties uzzināt vairāk par ES pilsonības aizsardzību?

ES pilsoņu aizsardzība Eiropā un ārvalstīs, tostarp krīzes vai ārkārtas situācijās

Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi eiropiešus dažādos veidos, izcēlusi un saasinājusi mūsu sabiedrībā esošo nevienlīdzību. Covid-19 pandēmija ir arī parādījusi solidaritātes nozīmību starp dalībvalstīm un pilsoņiem.

7 milj.

ES pilsoņu ceļo vai dzīvo valstī, kur viņiem nav piekļuves konsulārajai aizsardzībai, ko nodrošina viņu mītnes valsts.

ES pilsoņu ceļo vai dzīvo valstī, kur viņiem nav piekļuves konsulārajai aizsardzībai, ko nodrošina viņu mītnes valsts.
~90%

respondentu, kas piedalījās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām, norādīja, ka ES delegācijām būtu jāuzņemas aktīvāka loma, sniedzot atbalstu nepārstāvētajiem ES pilsoņiem.

respondentu, kas piedalījās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām, norādīja, ka ES delegācijām būtu jāuzņemas aktīvāka loma, sniedzot atbalstu nepārstāvētajiem ES pilsoņiem.
+600

tūkstoši Eiropas pilsoņu, kurus skāra Covid-19 dēļ ieviestie ceļošanas ierobežojumi, tika nogādāti mājās, pateicoties bezprecedenta koordinācijas darbam starp ES un tās dalībvalstīm.

tūkstoši Eiropas pilsoņu, kurus skāra Covid-19 dēļ ieviestie ceļošanas ierobežojumi, tika nogādāti mājās, pateicoties bezprecedenta koordinācijas darbam starp ES un tās dalībvalstīm.
70%

respondentu, kas piedalījās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām, norādīja, ka nepieciešamo informāciju par pandēmiju varēja atrast ar nacionālo un ES iestāžu starpniecību vai medijos.

respondentu, kas piedalījās 2020. gada sabiedriskajā apspriešanā par ES pilsoņu tiesībām, norādīja, ka nepieciešamo informāciju par pandēmiju varēja atrast ar nacionālo un ES iestāžu starpniecību vai medijos.

Eiropas Komisija veiks šādas darbības:

Vai vēlaties uzzināt vairāk par ES pilsoņu aizsardzību krīzes situācijās?