Zamknij
#EU4Citizens pl

Zwiększanie uczestnictwa demokratycznego, wzmacnianie pozycji obywateli i promowanie włączenia społecznego obywateli w UE

Demokracje są zależne od zaangażowania swoich obywateli. Obywatele Unii mają coraz większą świadomość praw wynikających z obywatelstwa UE i z nich korzystają. Na przykład w coraz większym stopniu korzystają ze swoich praw wyborczych.

>80%

obywateli UE zna swoje prawa związane z obywatelstwem Unii.

obywateli UE zna swoje prawa związane z obywatelstwem Unii.
+5 p.p.

wynosi wzrost frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w porównaniu do roku 2004. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. osiągnęła najwyższy od 25 lat poziom dzięki młodym wyborcom i osobom głosującym po raz pierwszy oraz zwiększonemu udziałowi kobiet.

wynosi wzrost frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w porównaniu do roku 2004.  Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. osiągnęła najwyższy od 25 lat poziom dzięki młodym wyborcom i osobom głosującym po raz pierwszy oraz zwiększonemu udziałowi kobiet.

Obywatele Unii uważają jednak, że należy podejmować większe wysiłki w celu informowania ich o prawach wynikających z obywatelstwa UE, np. poprzez kampanie informacyjne.


>60%

obywateli UE uważa, że nie są podejmowane wystarczające wysiłki w celu informowania ich o prawach wynikających z obywatelstwa UE – tak wynika z konsultacji publicznych dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii, przeprowadzonych w 2020 r.

Aby wzmocnić demokrację, pozycję obywateli oraz ich włączenie, Komisja Europejska będzie podejmować następujące działania:

Ułatwianie swobodnego przemieszczania się i upraszczanie codziennego życia

Swoboda przemieszczania się, która pozwala każdemu obywatelowi UE mieszkać, pracować lub studiować w dowolnym państwie członkowskim, to prawo, które obywatele Unii cenią sobie najbardziej.

13.3 mln

to szacowana liczba obywateli UE, którzy skorzystali z powyższego prawa i przeprowadzili się do innego państwa członkowskiego.

to szacowana liczba obywateli UE, którzy skorzystali z powyższego prawa i przeprowadzili się do innego państwa członkowskiego.
20%

respondentów biorących udział w konsultacjach publicznych w 2020 r. dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii pracowało w innym państwie członkowskim niż kraj zamieszkania.

respondentów biorących udział w konsultacjach publicznych w 2020 r. dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii pracowało w innym państwie członkowskim niż kraj zamieszkania.
>80%

obywateli UE stwierdziło, że swoboda przemieszczania się w granicach UE jest korzystna dla gospodarki ich kraju.

obywateli UE stwierdziło, że swoboda przemieszczania się w granicach UE jest korzystna dla gospodarki ich kraju.
3.7 mln

to szacowana liczba obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. Brexit miał znaczący wpływ na życie tych obywateli.

to szacowana liczba obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. Brexit miał znaczący wpływ na życie tych obywateli.

Jednak przeniesienie się za granicę nadal wiąże się z szeregiem wyzwań prawnych i administracyjnych. Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie i obywateli UE w rozwiązywaniu tych problemów poprzez następujące działania:

Chcesz dowiedzieć się więcej o swobodzie przemieszczania się?

Ochrona i promowanie obywatelstwa Unii

Obywatelstwo Unii i powiązane z nim prawa są symbolem naszej wspólnej europejskiej tożsamości oraz świadomości, że wszyscy należymy do społeczności, która funkcjonuje na podstawie zasad demokracji, praworządności i poszanowania praw podstawowych.

Promowanie i ochrona wartości oraz integralności obywatelstwa UE są niezwykle ważne – polegają m.in. na przeciwdziałaniu podważaniu obywatelstwa i ograniczaniu praw.

37%

obywateli UE wie, co może zrobić w sytuacji, gdy ich prawa jako obywateli Unii nie są przestrzegane.

obywateli UE wie, co może zrobić w sytuacji, gdy ich prawa jako obywateli Unii nie są przestrzegane.
+10 mln

osób wzięło udział w programie Erasmus+ (i jego poprzednich edycjach) w ciągu ostatnich trzech dekad.  Program ten odgrywa ważną rolę w promowaniu obywatelstwa Unii i wspólnych wartości.

osób wzięło udział w programie Erasmus+ (i jego poprzednich edycjach) w ciągu ostatnich trzech dekad.  Program ten odgrywa ważną rolę w promowaniu obywatelstwa Unii i wspólnych wartości.

Aby promować i chronić obywatelstwo Unii, Komisja Europejska podejmie następujące działania:

Chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie obywatelstwa UE?

Ochrona obywateli UE w Europie i poza jej granicami, w tym w czasach kryzysu i w sytuacjach nadzwyczajnych

Pandemia COVID-19 dotknęła Europejczyków na różne sposoby, podkreślając i zaostrzając istniejące w naszym społeczeństwie nierówności. Pandemia COVID-19 unaoczniła ponadto wartość solidarności pomiędzy państwami członkowskimi i obywatelami.

7 mln

obywateli UE podróżuje lub mieszka w krajach, w których nie mają dostępu do ochrony konsularnej zapewnianej przez rodzimy kraj.

obywateli UE podróżuje lub mieszka w krajach, w których nie mają dostępu do ochrony konsularnej zapewnianej przez rodzimy kraj.
~90%

respondentów uczestniczących w konsultacjach publicznych w 2020 r. dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii wskazało, że delegacje unijne powinny mieć bardziej czynny udział we wspieraniu niereprezentowanych obywateli UE.

respondentów uczestniczących w konsultacjach publicznych w 2020 r. dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii wskazało, że delegacje unijne powinny mieć bardziej czynny udział we wspieraniu niereprezentowanych obywateli UE.
+600

tysięcy obywateli Europy dotkniętych ograniczeniami w podróżach w związku z pandemią COVID-19 zostało sprowadzonych do domu dzięki bezprecedensowym skoordynowanym wysiłkom UE i państw członkowskich.

tysięcy obywateli Europy dotkniętych ograniczeniami w podróżach w związku z pandemią COVID-19 zostało sprowadzonych do domu dzięki bezprecedensowym skoordynowanym wysiłkom UE i państw członkowskich.
70%

respondentów biorących udział w konsultacjach publicznych w 2020 r. dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii uzyskało potrzebne informacje o pandemii za pośrednictwem krajowych lub unijnych instytucji lub z mediów.

respondentów biorących udział w konsultacjach publicznych w 2020 r. dotyczących praw wynikających z obywatelstwa Unii uzyskało potrzebne informacje o pandemii za pośrednictwem krajowych lub unijnych instytucji lub z mediów.

Komisja Europejska podejmie następujące działania:

Chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie obywateli UE w czasach kryzysu?