Sulje
#EU4Citizens fi

Demokraattisen osallistumisen vahvistaminen, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja kansalaisten osallisuuden edistäminen EU:ssa

Demokraattiset yhteiskunnat ovat riippuvaisia kansalaisten osallistumisesta. EU:n kansalaiset ovat yhtä tietoisempia heille EU:n kansalaisuuden myötä kuuluvista oikeuksista, ja he käyttävät niitä. Esimerkiksi vaalioikeuksien käyttö on lisääntynyt.

>80%

EU:n kansalaisista tuntee EU:n kansalaisuuteen liittyvät oikeutensa.

EU:n kansalaisista tuntee EU:n kansalaisuuteen liittyvät oikeutensa.
+5 p.

enemmän äänestäjiä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2019 kuin vuonna 2004. Vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa äänestysprosentti nousi korkeimmilleen 25 vuoteen, mikä johtui nuorten, ensimmäistä kertaa äänestävien sekä entistä useampien naisten äänestysaktiivisuudesta.

enemmän äänestäjiä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2019 kuin vuonna 2004. Vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa äänestysprosentti nousi korkeimmilleen 25 vuoteen, mikä johtui nuorten, ensimmäistä kertaa äänestävien sekä entistä useampien naisten äänestysaktiivisuudesta.

EU:n kansalaisten mielestä EU:n kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista pitäisi kuitenkin tarjota enemmän tietoa esimerkiksi tiedotuskampanjoilla.


>60%

EU:n kansalaisista katsoo, ettei EU:n kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista tiedoteta tarpeeksi. Tämä ilmeni EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevasta julkisesta kuulemista vuonna 2020.

Demokratian sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi Euroopan komissio toteuttaa seuraavat toimet:

Vapaan liikkuvuuden ja arkielämän helpottaminen

Vapaa liikkuvuus, joka antaa kaikille EU:n kansalaisille mahdollisuuden asua, työskennellä tai opiskella missä tahansa jäsenvaltiossa, on EU:n kansalaisten arvostetuin oikeus.

13.3m

on arvio niiden EU:n kansalaisten määrästä, jotka ovat käyttäneet tätä oikeutta ja muuttaneet toiseen jäsenvaltioon.

on arvio niiden EU:n kansalaisten määrästä, jotka ovat käyttäneet tätä oikeutta ja muuttaneet toiseen jäsenvaltioon.
20%

vuonna 2020 järjestetyn, EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen vastaajista on asunut yhdessä jäsenvaltiossa, mutta työskennellyt toisessa.

vuonna 2020 järjestetyn, EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen vastaajista on asunut yhdessä jäsenvaltiossa, mutta työskennellyt toisessa.
>80%

EU:n kansalaisista katsoi, että vapaa liikkuvuus EU:ssa hyödyttää yleisesti heidän oman maansa taloutta.

EU:n kansalaisista katsoi, että vapaa liikkuvuus EU:ssa hyödyttää yleisesti heidän oman maansa taloutta.
3.7m

on arvio Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten määrästä. Brexit on vaikuttanut näihin EU:n kansalaisiin huomattavasti.

on arvio Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten määrästä. Brexit on vaikuttanut näihin EU:n kansalaisiin huomattavasti.

Ulkomaille muutto voi kuitenkin edelleen aiheuttaa erilaisia oikeudellisia ja hallinnollisia haasteita. Euroopan komissio tukee jäsenvaltioita ja EU:n kansalaisia näihin haasteisiin vastaamisessa toteuttamalla seuraavia toimia:

Haluatko tietää lisää vapaasta liikkuvuudesta?

EU:n kansalaisuuden suojeleminen ja edistäminen

EU:n kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet ovat vertauskuva yhteiselle eurooppalaiselle identiteetillemme ja tietoisuudelle siitä, että olemme kaikki osa demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvaa yhteisöä.

On erittäin tärkeää edistää ja suojella EU:n kansalaisuuden arvoja ja integriteettiä sekä varmistaa, ettei kansalaisuuden merkitystä heikennetä eikä oikeuksia rajoiteta.

37%

EU:n kansalaisista katsoo tietävänsä, mitä he voivat tehdä, jollei heidän oikeuksiaan EU:n kansalaisina kunnioiteta.

EU:n kansalaisista katsoo tietävänsä, mitä he voivat tehdä, jollei heidän oikeuksiaan EU:n kansalaisina kunnioiteta.
+10m

ihmistä on osallistunut Erasmus+ -ohjelmaan (ja sitä edeltäneisiin ohjelmiin) viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Erasmus+ -ohjelmalla on suuri merkitys EU:n kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistäjänä.

ihmistä on osallistunut Erasmus+ -ohjelmaan (ja sitä edeltäneisiin ohjelmiin) viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Erasmus+ -ohjelmalla on suuri merkitys EU:n kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistäjänä.

Euroopan komissio toteuttaa seuraavat toimet EU:n kansalaisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi:

Haluatko tietää lisää EU:n kansalaisuuden suojelemisesta?

EU:n kansalaisten suojeleminen Euroopassa ja ulkomailla, myös kriisi- ja hätätilanteissa

Covid-19-pandemia on vaikuttanut eurooppalaisiin eri tavoin sekä tuonut esiin yhteiskunnassamme vallitsevan eriarvoisuuden ja pahentanut sitä. Covid-19-pandemia on myös korostanut jäsenvaltioiden ja kansalaisten välisen solidaarisuuden arvoa.

7m

EU:n kansalaista matkustaa maihin tai asuu maissa, joissa he eivät voi saada kotimaansa tarjoamaa konsulisuojelua.

EU:n kansalaista matkustaa maihin tai asuu maissa, joissa he eivät voi saada kotimaansa tarjoamaa konsulisuojelua.
~90%

vuonna 2020 järjestetyn, EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen vastaajista katsoi, että unionin edustustojen pitäisi avustaa edustusta vailla olevia EU:n kansalaisia aktiivisemmin.

vuonna 2020 järjestetyn, EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen vastaajista katsoi, että unionin edustustojen pitäisi avustaa edustusta vailla olevia EU:n kansalaisia aktiivisemmin.
+600

tuhatta unionin kansalaista, joihin covid-19-matkustusrajoitukset vaikuttivat eri puolilla maailmaa, palautettiin kotiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden ennennäkemättömien koordinaatiotoimien ansiosta.

tuhatta unionin kansalaista, joihin covid-19-matkustusrajoitukset vaikuttivat eri puolilla maailmaa, palautettiin kotiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden ennennäkemättömien koordinaatiotoimien ansiosta.
70%

vuonna 2020 järjestetyn, EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen vastaajista löysi tarvitsemansa pandemiaa koskevan tiedon joko kansallisten ja EU:n elimien kautta tai tiedotusvälineistä.

vuonna 2020 järjestetyn, EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen vastaajista löysi tarvitsemansa pandemiaa koskevan tiedon joko kansallisten ja EU:n elimien kautta tai tiedotusvälineistä.

Euroopan komissio toteuttaa seuraavat toimet: