Sluiten
#EU4Citizens nl

De democratische participatie versterken, de burgers mondiger maken en de inclusie van burgers in de EU bevorderen

Democratieën kunnen niet los worden gezien van de participatie van hun burgers. EU-burgers zijn zich almaar meer bewust van de rechten die zij dankzij het EU-burgerschap genieten, en ze laten die ook gelden. Zo maken maken zij steeds vaker gebruik van hun stemrecht.

>80%

van de EU-burgers is op de hoogte van de aan het EU-burgerschap verbonden rechten.

van de EU-burgers is op de hoogte van de aan het EU-burgerschap verbonden rechten.
+5 p.p.

toename van de participatie in de Europese parlementsverkiezingen van 2019 tegenover die van 2004. De opkomst voor de Europese parlementsverkiezingen lag in de afgelopen 25 jaar nog nooit zo hoog als in 2019, met dank aan jongeren die voor het eerst mochten stemmen en de grotere opkomst van vrouwen.

toename van de participatie in de Europese parlementsverkiezingen van 2019 tegenover die van 2004. De opkomst voor de Europese parlementsverkiezingen lag in de afgelopen 25 jaar nog nooit zo hoog als in 2019, met dank aan jongeren die voor het eerst mochten stemmen en de grotere opkomst van vrouwen.

Toch oordelen de EU-burgers dat er meer inspanningen nodig zijn om hen over aan het EU-burgerschap verbonden rechten te informeren, bijvoorbeeld via sensibiliseringscampagnes.


>60%

van de EU-burgers vindt dat er onvoldoende wordt gedaan om hen over hun aan het EU-burgerschap verbonden rechten te informeren, zo blijkt uit de openbare raadpleging ter zake van 2020.

Om de democratie, het zeggenschap van burgers en de inclusie te versterken, levert de Europese Commissie de volgende inspanningen:

Het vrije verkeer vergemakkelijken en het dagelijks leven vereenvoudigen

Het vrije verkeer, dat elke EU-burger het recht geeft om in om het even welke lidstaat te wonen, te werken of te studeren, is het recht dat EU-burgers het meest koesteren.

13.3M

schatting van het aantal EU-burgers dat dit recht heeft uitgeoefend en naar een andere lidstaat verhuisde.

schatting van het aantal EU-burgers dat dit recht heeft uitgeoefend en naar een andere lidstaat verhuisde.
20%

van de respondenten op de openbare raadpleging van 2020 over de aan het EU-burgerschap verbonden rechten werkte al in een andere lidstaat dan deze waarin ze verbleven.

van de respondenten op de openbare raadpleging van 2020 over de aan het EU-burgerschap verbonden rechten werkte al in een andere lidstaat dan deze waarin ze verbleven.
>80%

van de EU-burgers is van mening dat het vrije verkeer binnen de EU gunstig is voor de economie van hun land.

van de EU-burgers is van mening dat het vrije verkeer binnen de EU gunstig is voor de economie van hun land.
3.7M

schatting van het aantal EU-burgers dat in het VK woont. De Brexit heeft een aanzienlijke impact op hen gehad.

schatting van het aantal EU-burgers dat in het VK woont. De Brexit heeft een aanzienlijke impact op hen gehad.

Een verhuis naar het buitenland kan evenwel nog steeds enkele wettelijke en administratieve uitdagingen met zich meebrengen. De Europese Commissie biedt ondersteuning aan de lidstaten en EU-burgers die voor dergelijke uitdagingen staan, en wel met de volgende acties:

Meer weten over vrij verkeer?

Het EU-burgerschap beschermen en bevorderen

Het EU-burgerschap en de bijhorende rechten symboliseren onze gedeelde Europese identiteit en de gedachte dat we tot eenzelfde gemeenschap behoren, steunend op de basisbeginselen van de democratie, de rechtsstaat en het respect voor de grondrechten.

De waarden en integriteit van het EU-burgerschap beschermen, is van groot belang en houdt onder meer in dat het burgerschap niet ondermijnd wordt of dat rechten niet beknot worden.

37%

van de EU-burgers oordeelt voldoende op de hoogte te zijn over wat ze kunnen doen wanneer hun rechten als EU-burgers geschonden worden.

van de EU-burgers oordeelt voldoende op de hoogte te zijn over wat ze kunnen doen wanneer hun rechten als EU-burgers geschonden worden.
+10M

mensen hebben de afgelopen 30 jaar deelgenomen aan Erasmus+ (en de daaraan voorafgaande programma's). Het programma is van groot belang voor de promotie van het EU-burgerschap en gedeelde waarden.

mensen hebben de afgelopen 30 jaar deelgenomen aan Erasmus+ (en de daaraan voorafgaande programma's). Het programma is van groot belang voor de promotie van het EU-burgerschap en gedeelde waarden.

De Europese Commissie zal de volgende acties ondernemen om het EU-burgerschap te beschermen en te bevorderen:

EU-burgers in Europa en daarbuiten beschermen, ook in crisistijden en noodsituaties

De COVID-19-pandemie heeft de Europeanen op verschillende wijzen getroffen en heeft ook bestaande ongelijkheden in onze samenleving benadrukt en verergerd. De COVID-19 pandemie heeft ons echter ook getoond hoe belangrijk solidariteit is, tussen lidstaten en tussen burgers.

7M

EU-burgers reizen of verhuizen naar landen waar ze geen toegang hebben tot consulaire bescherming door hun thuisland.

EU-burgers reizen of verhuizen naar landen waar ze geen toegang hebben tot consulaire bescherming door hun thuisland.
~90%

van de respondenten op de openbare raadpleging van 2020 over aan het EU-burgerschap verbonden rechten gaf aan dat de EU-delegaties niet-vertegenwoordigde EU-burgers actiever moeten bijstaan.

van de respondenten op de openbare raadpleging van 2020 over aan het EU-burgerschap verbonden rechten gaf aan dat de EU-delegaties niet-vertegenwoordigde EU-burgers actiever moeten bijstaan.
+600

duizend Europese burgers die door COVID-19-maatregelen vast kwamen te zitten in het buitenland, werden gerepatrieerd in het kader van een ongeziene gecoördineerde inspanning van de EU en de lidstaten.

duizend Europese burgers die door COVID-19-maatregelen vast kwamen te zitten in het buitenland, werden gerepatrieerd in het kader van een ongeziene gecoördineerde inspanning van de EU en de lidstaten.
70%

van de respondenten op de openbare raadpleging van 2020 over de aan het EU-burgerschap verbonden rechten vond de vereiste informatie over de pandemie via de nationale en EU-instellingen, of via de media.

van de respondenten op de openbare raadpleging van 2020 over de aan het EU-burgerschap verbonden rechten vond de vereiste informatie over de pandemie via de nationale en EU-instellingen, of via de media.

De Europese Commissie zal de volgende acties ondernemen: