Zatvoriť
#EU4Citizens sk

Posilnenie demokratickej účasti, postavenia občanov a podpora začleňovania občanov v EÚ

Demokratické systémy závisia od účasti občanov. Občania EÚ si stále viac uvedomujú práva vyplývajúce z občianstva EÚ a využívajú ich. Napríklad čoraz viac využívajú svoje volebné právo.

>80%

občanov EÚ pozná svoje práva vyplývajúce z občianstva EÚ.

občanov EÚ pozná svoje práva vyplývajúce z občianstva EÚ.
+5 p.b.

O toľko sa zvýšila účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 oproti roku 2004. Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 dosiahla 25-ročné maximum, k čomu prispel najmä zvýšený záujem mladých voličov, prvovoličov a zvýšená účasť žien.

O toľko sa zvýšila účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 oproti roku 2004. Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 dosiahla 25-ročné maximum, k čomu prispel najmä zvýšený záujem mladých voličov, prvovoličov a zvýšená účasť žien.

Občania EÚ si však myslia, že by sa malo robiť viac pre zvýšenie informovanosti o ich právach vyplývajúcich z občianstva EÚ, napríklad prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia.


>60%

občanov EÚ si myslí, že sa nerobí dosť ohľadom informovanosti o ich právach vyplývajúcich z občianstva EÚ – údaj z verejnej konzultácie o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ z roku 2020.

Aby sa posilnila demokracia, postavenie občanov a integrácia, Európska komisia podnikne nasledujúce kroky:

Podpora slobodného pohybu a zjednodušovanie každodenného života

Sloboda pohybu, ktorá umožňuje každému občanovi EÚ žiť, pracovať alebo študovať v ktoromkoľvek členskom štáte, je právo, ktoré si občania EÚ vážia najviac.

13.3 mil.

Číslo, ktoré predstavuje odhad počtu občanov EÚ, ktorí si uplatnili toto právo a presťahovali sa do iného členského štátu.

Číslo, ktoré predstavuje odhad počtu občanov EÚ, ktorí si uplatnili toto právo a presťahovali sa do iného členského štátu.
20%

respondentov verejnej konzultácie o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ z roku 2020 uviedlo, že žili v jednom členskom štáte a pracovali v inom.

respondentov verejnej konzultácie o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ z roku 2020 uviedlo, že žili v jednom členskom štáte a pracovali v inom.
>80%

občanov EÚ si myslí, že voľný pohyb v rámci EÚ je celkovo prínosný pre hospodárstvo ich krajiny.

občanov EÚ si myslí, že voľný pohyb v rámci EÚ je celkovo prínosný pre hospodárstvo ich krajiny.
3.7 mil.

To je odhadovaný počet občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. Brexit má pre nich výrazné dopady.

To je odhadovaný počet občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. Brexit má pre nich výrazné dopady.

So sťahovaním do zahraničia sa však stále spája viacero právnych a administratívnych výziev. Európska komisia podporuje členské štáty a občanov EÚ pri riešení týchto problémov nasledujúcimi krokmi:

Chcete sa dozvedieť viac o voľnom pohybe?

Ochrana a podpora občianstva EÚ

Občianstvo EÚ a s ním spojené práva sú symbolom našej spoločnej európskej identity a vedoma, že patríme do spoločenstva založeného na demokratických princípoch, právnom štáte a dodržiavaní základných práv.

Podpora a ochrana hodnôt a integrity občianstva EÚ má osobitnú dôležitosť – to zahŕňa zabezpečenie toho, aby nedošlo k oslabeniu občianstva alebo aby nedošlo k obmedzeniu práv.

37%

občanov EÚ uviedlo, že sa cítia byť informovaní o tom, čo majú robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov EÚ.

občanov EÚ uviedlo, že sa cítia byť informovaní o tom, čo majú robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov EÚ.
+10 mil.

osôb sa zúčastnilo programu Erasmus+ (a programov, ktoré mu predchádzali) počas posledných troch desaťročí. Tento program hrá dôležitú úlohu v podpore občianstva EÚ a spoločných hodnôt.

osôb sa zúčastnilo programu Erasmus+ (a programov, ktoré mu predchádzali) počas posledných troch desaťročí. Tento program hrá dôležitú úlohu v podpore občianstva EÚ a spoločných hodnôt.

Európska komisia podnikne nasledujúce kroky, aby podporila a chránila občianstvo EÚ:

Chcete sa dozvedieť viac o ochrane občianstva EÚ?

Ochrana občanov EÚ v Európe a zahraničí, a to aj v časoch krízy/núdze

Pandémia COVID-19 ovplyvnila Európanov v rôznych ohľadoch a zvýraznila existujúce nerovnosti v našej spoločnosti. Pandémia COVID-19 takisto zvýraznila hodnotu solidarity medzi členskými štátmi a ich občanmi.

7 mil.

občanov EÚ cestuje alebo žije v krajinách, kde nemajú prístup ku konzulárnej ochrane, ktorú poskytuje ich domovská krajina.

občanov EÚ cestuje alebo žije v krajinách, kde nemajú prístup ku konzulárnej ochrane, ktorú poskytuje ich domovská krajina.
~90%

respondentov verejnej konzultácie o občianstve EÚ z roku 2020 uviedlo, že delegácie EÚ by sa mali aktívnejšie podieľať na podpore nezastúpených občanov EÚ.

respondentov verejnej konzultácie o občianstve EÚ z roku 2020 uviedlo, že delegácie EÚ by sa mali aktívnejšie podieľať na podpore nezastúpených občanov EÚ.
+600

tisíc európskych občanov, ktorých postihli cestovné obmedzenia spojené s pandémiou COVID-19, bolo privezených domov v rámci bezprecedentného koordinačného úsilia EÚ a členských štátov.

tisíc európskych občanov, ktorých postihli cestovné obmedzenia spojené s pandémiou COVID-19, bolo privezených domov v rámci bezprecedentného koordinačného úsilia EÚ a členských štátov.
70%

respondentov verejnej konzultácie o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ v roku 2020 uviedlo, že sa im podarilo nájsť informácie, ktoré potrebovali ohľadom pandémie, a to prostredníctvom národných a európskych inštitúcií alebo prostredníctvom médií.

respondentov verejnej konzultácie o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ v roku 2020 uviedlo, že sa im podarilo nájsť informácie, ktoré potrebovali ohľadom pandémie, a to prostredníctvom národných a európskych inštitúcií alebo prostredníctvom médií.

Európska komisia podnikne nasledujúce kroky:

Chcete sa dozvedieť viac o ochrane občanov EÚ v časoch krízy?