Затваряне
#EU4Citizens bg

Укрепване на участието в демократичното управление, предоставяне на права на гражданите и насърчаване на включването им в ЕС

Демокрациите зависят от участието на техните граждани. Гражданите на ЕС все по-добре познават и използват правата, които им носи гражданството на ЕС. Например те все по-често упражняват избирателните си права.

>80%

от гражданите на ЕС познават своите права, произтичащи от гражданството на ЕС.

от гражданите на ЕС познават своите права, произтичащи от гражданството на ЕС.
+5 n.n.

нарастване на участието в изборите за Европейски парламент през 2019 г. спрямо 2004 г. Избирателната активност на изборите за Европейски парламент през 2019 г. достигна най-високото си ниво от 25 години под влиянието на младите и отскоро навършилите избирателна възраст гласоподаватели, както и на повишеното участие на жените.

нарастване на участието в изборите за Европейски парламент през 2019 г. спрямо 2004 г. Избирателната активност на изборите за Европейски парламент през 2019 г. достигна най-високото си ниво от 25 години под влиянието на младите и отскоро навършилите избирателна възраст гласоподаватели, както и на повишеното участие на жените.

Гражданите на ЕС обаче смятат, че трябва да се полагат повече усилия за информирането им относно техните права, произтичащи от гражданството на ЕС, например чрез осведомителни кампании.


>60%

от гражданите на ЕС са на мнение, че не се прави достатъчно за информирането им относно техните права като граждани на ЕС — това става ясно от обществена консултация относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за 2020 г.

За да подпомогне демокрацията, оправомощаването и интеграцията на гражданите, Европейската комисия ще предприеме следните действия:

Улесняване на свободното движение и опростяване на ежедневието

Гражданите на ЕС най-високо ценят правото на свободно движение, което дава възможност на всеки гражданин на ЕС да живее, работи и учи в друга държава членка.

13.3млн.

е приблизителният брой на гражданите на ЕС, които са упражнили това право и са се преместили в друга държава членка.

е приблизителният брой на гражданите на ЕС, които са упражнили това право и са се преместили в друга държава членка.
20%

от участниците в обществената консултация за 2020 г. относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, са живели в една държава членка, докато работят в друга.

от участниците в обществената консултация за 2020 г. относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, са живели в една държава членка, докато работят в друга.
>80%

от гражданите на ЕС са на мнение, че свободното движение в рамките на ЕС е от обща полза за икономиката на тяхната държава.

от гражданите на ЕС са на мнение, че свободното движение в рамките на ЕС е от обща полза за икономиката на тяхната държава.
3.7млн.

е приблизителният брой на гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство. Брексит оказа значително въздействие върху тези граждани на ЕС.

е приблизителният брой на гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство. Брексит оказа значително въздействие върху тези граждани на ЕС.

Преместването в чужбина обаче все още може да представлява предизвикателство по различни правни и административни причини. Европейската комисия подкрепя държавите членки и гражданите на ЕС в разрешаването на свързаните с това проблеми, като предприема следните действия:

Искате ли да знаете повече за свободното движение?

Защитаване и насърчаване на гражданството на ЕС

Гражданството на ЕС и свързаните с него права са символ на нашата споделена европейска идентичност и на съзнанието, че всички ние принадлежим към общност, основана на принципите на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на основните права.

От изключителна важност са насърчаването и защитата на ценностите и ненарушимостта на гражданството на ЕС — това включва предприемане на нужните мерки, за да не се допуска подриване на гражданството или ограничаване на правата.

37%

от гражданите на ЕС смятат, че знаят какво да направят, ако правата им като граждани на ЕС не се спазват.

от гражданите на ЕС смятат, че знаят какво да направят, ако правата им като граждани на ЕС не се спазват.
+10млн.

души са участвали в „Еразъм+“ (и предшестващите я програми) през последните 3 десетилетия. Тази програма играе важна роля за насърчаване на гражданството на ЕС и общите ценности.

души са участвали в „Еразъм+“ (и предшестващите я програми) през последните 3 десетилетия. Тази програма играе важна роля за насърчаване на гражданството на ЕС и общите ценности.

Европейската комисия ще предприеме следните действия за насърчаване и защита на гражданството на ЕС:

Искате ли да знаете повече за защитата на гражданството на ЕС?

Защита на гражданите на ЕС в Европа и в чужбина, включително по време на криза или извънредна ситуация

COVID-19 засегна европейците по различни начини и в резултат на пандемията бяха подчертани и изострени съществуващите неравенства в нашето общество. Пандемията от COVID-19 също така подчерта стойността на солидарността сред държавите членки и гражданите.

7млн.

граждани на ЕС пътуват до страни, в които нямат достъп до осигурявана от родината им консулска закрила, или живеят в такива страни.

граждани на ЕС пътуват до страни, в които нямат достъп до осигурявана от родината им консулска закрила, или живеят в такива страни.
~90%

от участниците в обществената консултация за 2020 г. относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, посочват, че делегациите на ЕС трябва да бъдат по-активни в подпомагането на непредставените граждани на ЕС.

от участниците в обществената консултация за 2020 г. относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, посочват, че делегациите на ЕС трябва да бъдат по-активни в подпомагането на непредставените граждани на ЕС.
+600

хиляди европейски граждани, засегнати от ограниченията за пътуване поради COVID-19, са върнати по домовете си в резултат на безпрецедентните координационни усилия на ЕС и държавите членки.

хиляди европейски граждани, засегнати от ограниченията за пътуване поради COVID-19, са върнати по домовете си в резултат на безпрецедентните координационни усилия на ЕС и държавите членки.
70%

от участниците в обществената консултация за 2020 г. относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, са успели да намерят нужната им информация относно пандемията чрез националните и европейските институции или чрез медиите.

от участниците в обществената консултация за 2020 г. относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, са успели да намерят нужната им информация относно пандемията чрез националните и европейските институции или чрез медиите.

Европейската комисия ще предприеме следните действия: