Κλείσιμο
#EU4Citizens el

Ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, ενδυνάμωση των πολιτών και προώθηση της ένταξης των πολιτών στην ΕΕ

Οι δημοκρατίες εξαρτώνται από τη συμμετοχή των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ ενημερώνονται όλο και περισσότερο για τα δικαιώματά τους και τα ασκούν. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα εκλογικά τους δικαιώματα.

>80%

των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.
+5%

αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 έναντι του 2004. Η συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 κατέγραψε ρεκόρ 25ετίας, χάρη στη συμμετοχή των νέων και όσων ψήφιζαν για πρώτη φορά και στην αυξημένη συμμετοχή των γυναικών.

αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 έναντι του 2004. Η συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 κατέγραψε ρεκόρ 25ετίας, χάρη στη συμμετοχή των νέων και όσων ψήφιζαν για πρώτη φορά και στην αυξημένη συμμετοχή των γυναικών.

Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους, π.χ. μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης.


>60%

των πολιτών της ΕΕ θεωρούν ότι δεν γίνονται αρκετά για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.

Προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία, η ενδυνάμωση των πολιτών και η ένταξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημοκρατία, την ενδυνάμωση και την ένταξη;

Διευκόλυνση της άσκησης της ελεύθερης κυκλοφορίας και απλούστευση της καθημερινής ζωής

Το δικαίωμα που εκτιμούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία επιτρέπει σε κάθε πολίτη της ΕΕ να ζει, να εργάζεται ή να σπουδάζει σεοποιοδήποτε κράτος μέλος.

13.3 εκατ.

εκτίμηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που έχουν ασκήσει αυτό το δικαίωμα και έχουν εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος.

εκτίμηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που έχουν ασκήσει αυτό το δικαίωμα και έχουν εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος.
20%

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ έχουν ζήσει σε ένα κράτος μέλος και έχουν εργαστεί σε άλλο.

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ έχουν ζήσει σε ένα κράτος μέλος και έχουν εργαστεί σε άλλο.
>80%

των πολιτών της ΕΕ έκριναν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ συνεπάγεται συνολικά οφέλη για την οικονομία της χώρας τους.

των πολιτών της ΕΕ έκριναν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ συνεπάγεται συνολικά οφέλη για την οικονομία της χώρας τους.
3.7 εκατ.

εκτίμηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο ΗΒ. Το Brexit είχε σημαντικό αντίκτυπο για αυτούς τους πολίτες της ΕΕ.

εκτίμηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο ΗΒ. Το Brexit είχε σημαντικό αντίκτυπο για αυτούς τους πολίτες της ΕΕ.

Ωστόσο, η μετακόμιση στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες νομικές και διοικητικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη και τους πολίτες της ΕΕ στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες δράσεις:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία;

Προστασία και προώθηση της ιθαγένειας της ΕΕ

Η ιθαγένεια της ΕΕ και τα συνδεόμενα με αυτή δικαιώματα αποτελούν σύμβολο της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και της γνώσης ότι ανήκουμε όλοι σε μια κοινότητα που βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

37%

των πολιτών της ΕΕ νιώθουν ενημερωμένοι σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ.

των πολιτών της ΕΕ νιώθουν ενημερωμένοι σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ.
+10M

άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα Erasmus+ (και στα προγενέστερά του) κατά τις 3 τελευταίες δεκαετίες. Το εν λόγω πρόγραμμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ιθαγένειας της ΕΕ και των κοινών αξιών.

άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα Erasmus+ (και στα προγενέστερά του) κατά τις 3 τελευταίες δεκαετίες. Το εν λόγω πρόγραμμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ιθαγένειας της ΕΕ και των κοινών αξιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις για την προαγωγή και την προστασία της ιθαγένειας της ΕΕ:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προστασία της ιθαγένειας της ΕΕ;

Προστασία των πολιτών της ΕΕ στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων, σε περιόδους κρίσεων / καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε τους Ευρωπαίους με διαφορετικούς τρόπους, ενώ ανέδειξε και όξυνε υφιστάμενες ανισότητες στην κοινωνία μας. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε επίσης την αξία της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και πολιτών.

7 εκατ.

πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν ή ζουν σε χώρες όπου δεν έχουν πρόσβαση σε προξενική προστασία παρεχόμενη από τη χώρα καταγωγής τους.

πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν ή ζουν σε χώρες όπου δεν έχουν πρόσβαση σε προξενική προστασία παρεχόμενη από τη χώρα καταγωγής τους.
~90%

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπίες της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των μη εκπροσωπούμενων πολιτών της ΕΕ.

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπίες της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των μη εκπροσωπούμενων πολιτών της ΕΕ.
+600

χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ταξιδιωτικούς περιορισμούς επαναπατρίστηκαν μέσω μιας πρωτόγνωρης προσπάθειας συντονισμού της ΕΕ και των κρατών μελών της.

χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ταξιδιωτικούς περιορισμούς επαναπατρίστηκαν μέσω μιας πρωτόγνωρης προσπάθειας συντονισμού της ΕΕ και των κρατών μελών της.
70%

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ μπόρεσαν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονταν σχετικά με την πανδημία μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή των μέσων ενημέρωσης.

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του 2020 σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ μπόρεσαν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονταν σχετικά με την πανδημία μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή των μέσων ενημέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προστασία των πολιτών της ΕΕ σε καιρούς κρίσης;